سخنان بزرگان

  • جهل نرمترین بالشی ست که انسان میتواند سر خود را بگذارد و بخوابد."احمد کسروی"

 

  • ملتی که شادیهایشان را در ازای بهشت فروختند قابل احترام نیستند,قابل ترحمند."پایوکو کوییلو"

 

  • وقتی میخواهید به گنجشکی غذا بدهید فرار میکند چرا که میداند آزادی باارزشتر از نان است."فریدون فرخزاد"

 

  • سریعترین راه برای عوض کردن شخصیت آدمها این است که به آنها بیش از حد توجه کنید."سقراط"

 

  • به نظر شما دنیا جای بهتری نبود اگه همه ی فرقه ها فکر نمیکردن که مستقیم به خدا وصل هستن؟؟"وودی آلن"
  • نگذار زخمهایت تو را به کسی که نیستی تبدیل کند."پایولوکویلو"

 

  • اگر بتها را واژگون کرده باشی کاری نکرده ای,وقتی واقعا شهامت خواهی داشت که خوی بت پرستی را در درون خویش از میان برداشته باشی.

 

  • آزادگی هرگز با معجزه از آسمان نصیب ما نمیشود.

 

  • انسانها هر چه درک بیشتری داشته باشند رنج بیشتری میکشند."لیوناردو داوینچی"
/ 2 نظر / 63 بازدید